Forskningscirklar och skolutveckling - ett lärarperspektiv

Författare
Mats Lundgren
(Mats Lundgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan Dalarna 2000 Sverige, Falun 117 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan