Forskningscirklar - en arena där lärares syn på vad deras arbete resulterar i kan utmanas. - Paper presented at NFPS:s conference in Copenhagen 7-9 March, 2003

Författare
Mats Lundgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan Dalarna 2003 Sverige, Falun
Högskolan Dalarna 2000 Sverige, Falun 117 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan