Forskningscirklar som en modell för kunskapsarbete och lärande i två verkstadsföretag - rapport till L-programmet

Författare
Lars Holmstrand
(Lars Holmstrand, Anette Englund & Kjell Lindström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pedagogiska institutionen, Univ. 1995 Sverige, Uppsala 40 sidor. : tab.