Forskningscirklar - en metod i facklig kunskapsuppbyggnad

Författare
Lars Gunnarsson
(Lars Gunnarsson och Maja-Lisa Perby.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetslivscentrum, Akademilitt. (distr.), LiberSnabbtryck 1982 Sverige, Stockholm, Stockholm [8], 124 sidor. 21 cm