Forskningscirklar - en arena där lärares syn på vad deras arbete resulterar i kan utmanas. Paper presented at NFPS:s conference in Copenhagen 7-9 March, 2003

Författare
Mats Lundgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan Dalarna 2003 Sverige, Falun 11 sidor. 91-89020-30-8