Forskningsinformation till allmänheten - vilka är barriärerna mellan vetenskap och massmedia ?

Författare
Eva J:son Lönn
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Medier och kommunikation, Umeå universitet 1994 Sverige, Umeå 52 sidor. 91-7191-074-3