Forskningsprojekt kring samverkansöverenskommelse mellan kommunförbundet Skåne och Region Skåne om habilitering - slutrapport

Författare
Per Germundsson
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Malmö högskola 2015 Sverige 29