Forts...innef.protocoller öfver det i...Göthe hofrätt d.10 juni, 1 och 2 sept.ytterligare hållne vittnesförhör, advocat-fiscalen herr lagman Hedenstjernas...slutpåståender samt häradshöfdingen Pamps och landshöfdingen...Boyes förklaringar - m.m

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1812-13 Sverige, Jönköping