Fortsättning följer

Från Volvo och Sverige till ett internationellt yrkesliv i London. Pehr G Gyllenhammar berättar om Volvos framväxt, samarbetsplaner, Volvo-Renault-affären och om hur han verkar idag. Men han berättar också om sin barndom, uppväxt och familj, om möten och resor som gjort intryck och om ämnen som engagerar honom ¿ ledarskap, medievärlden, dynastier, korruption ¿ och om fritiden med ridning och det stora intresset för vin. ¿Jag har kommit nära människor i mitt liv. Jag tycker om människor och träffar dem helst i deras egen arbetsmiljö, där de har sitt värv. Där är de hemma, där har de kunskapen och där kan jag lära av dem.Jag har tagit många strider i mitt liv, men alltid med dem som jag trott har likartade förutsättningar.---Strider och avskedanden öppnar sår. Mina sår läker snabbt. Min ilska lägger sig fort. Detta har varit en förutsättning för mig att gå vidare, att mobilisera ny energi och att känna entusiasm inför nya uppgifter.---Vänner har sagt till mig att min avgång från Volvo lade grunden till en av de bästa perioderna i mitt liv. Så är det. Viktiga och varierade uppgifter i levande miljöer. Nya människor och ändrade villkor. Jag känner att mitt liv har balans och harmoni.Jag ser fram emot den fortsättning som följer.¿

Författare
Pehr G. Gyllenhammar
(Pehr G Gyllenhammar.)
Genre
Biografier, Biografi, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, AIT Falun AB 2000 Sverige, Stockholm, Falun 274 sidor., [20] pl.-bl. 24 cm