Fortsatt internationellt samarbete inom ramen för toxikokinetisk modellering av mineralullsexponerade industriarbetare

Författare
Nils Plato
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Yrkesmedicinska kliniken, Karolinska sjukhuset 1991 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 60 sidor.