Forum för utbildning - lärartidningar under hundra år

Författare
(...redigerad av...Ulla Bäck, Nils Göran Engström, Carl-Erik Rusk)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Finlands svenska lärarförb. r.f. 1993 Finland, Helsingfors 952-90-4495-X