Forwarding agents - handskrivna anteckningar och stämplar på brev från utlandet till Finland

Författare
Donnar A. Dromberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Finlands Filatelistförbund 1985 Finland, Helsingfors 108 sidor. : ill.