Fosterjord - ett folkepos

Författare
Edvard Evers
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritze 1911 Sverige, Stockholm [6], 208 sidor.
Fritze, Centraltr. 1909 Sverige, Stockholm, Stockholm [4], 262 sidor.