Fotboll - teknik, taktik, träning, regler och utrustning

Författare
Bengt Bohlin
(Bengt Bohlin teckningar: Tage Gustafsson)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aldus/Bonnier 1969 Sverige, Stockholm 47 sidor. : ill.