Fotoframkallare och tryckerier - ett miljötillsynsprojekt på Hisingen 1993-94

Författare
Karl Andersson
(Författare: Karl Andersson, Christer Johansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Miljö 1994 Sverige, Göteborg 13 sidor.[16] sidor.