Fotografi och fotogrammetri - bildtagning, bildläsning och bildmätning

Författare
Arvid Odencrants
(Arvid Odencrants.)
Genre
Handböcker, manualer etc.
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt exp. 1929 Sverige, Stockholm 208 sidor., 16 pl.-s. ill.