Fotografi - teori och mätteknik

Författare
Gunnar Lenning
(Gunnar Lenning.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, A & W 1971 Sverige, Stockholm, Uppsala 390 sidor. ill., diagr.