Fotografi

Författare
Jouni Tervalampi
(Jouni Tervalampi.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jouni Tervalampi cop. 2012 Sverige, Västerås 92 sidor. ill. 978-91-977351-4-8