Fotografi

Författare
Kjell Lundin
(Kjell Lundin.)
Genre
Handböcker, manualer etc.
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1973 Sverige, Täby 21 sidor. ill.