Fotografi

Författare
Mats Andersson, fotograf
(Mats Andersson foto: Mats Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mats Andersson Consulting AB, Elanders NRS tryckeri 2012 Sverige, Jönköping, Sverige [58] sidor. huvudsakligen ill. 20 x 29 cm 978-91-637-0652-3