Fotografin och Lund

Författare
Claes Wahlöö
(Claes Wahlöö.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. Gamla Lund, Wallin & Dalholm 2002 Sverige, Lund, Lund 166 sidor. ill. 25 cm