Fotografins historia

Författare
Helmut Gernsheim
(Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forum 1966 Sverige, Stockholm, Tyskland 314 sidor.
For cop. 1965 , Stockholm 314 s ill