Four centuries of European jewellery

Författare
Ernle Bradford
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Spring Books 1967 Storbritannien 226p.,ill.,26cm