Frälsebonderörelser i Halland och Skåne 1772-76 - The peasant-farmer movements in Halland and Skåne in the period 1772-6

Författare
Staffan Smedberg
(Staffan Smedberg.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tofter/Wretman 1972 Sverige, Stockholm, Uppsala 234 sidor.