Främmande fåglar

Originaltitel
Birds of America Svenska
Författare
Lorrie Moore
(Lorrie Moore översättning: Rebecca Alsberg.)
Genre
Bok, Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fischer & Co 2001 Sverige, Stockholm, Finland 297 sidor. 22 cm