Från 1700-talets "vägvisare" till monumentalverket Sverige - Några anteckningar till Sörmlandslitteraturens historia

Författare
Iwar Nilsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Södermanlands Läns Tidning 1937 Sverige, Nyköping [23] sidor. : ill.