Från 90-tal till 90-tal

Från 90-tal till 90-tal är en litteraturantologi för vuxna invandrare på gymnasienivå. Boken innehåller bidrag från 24 författare, lika många kvinnor som män, både lyriker och prosaister. Ordningen i boken är kronologisk efter författarnas debutår. De 24 författarna presenteras i text och bild. Efter varje författarpresentation följer ett exempel på hans/hennes diktning. I anslutning till textutdragen finns arbetsuppgifter som tränar den litterära förståelsen. Till texterna finns ordförklaringar som underlättar läsningen.

Författare
AnnSofi Andersdotter
(Ann Sofi Andersdotter, Bo Georgii-Hemming.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Centraltr. 1993 Sverige, Stockholm, Borås 256 sidor. ill. 24 cm