Från Branta Rör till Brantevik - en utredning

Författare
Bob Lind
(Bob G. Lind.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stjärnljuset 2012 Sverige, Malmö 35 sidor. ill. 978-91-7501-439-5