Från Bubblan till nya Beetle - Volkswagen 50 år på svenska vägar

Författare
Peter Haventon
(Peter Haventon.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Streiffert i samarbete med Svenska Volkswagen, Västra Aros tr. 1998 Sverige, Stockholm, Västerås 112 sidor. ill. (vissa i färg) 32 cm