Från DOOM till Krakel Spektakels ABC - datorspel och lekfulla datorprogram för barn och ungdom på svenska folkbibliotek

Författare
Frida Antonsson
(Frida Antonsson, Karin Niklasson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högsk. i Borås. Institutionen Bibliotekshögskolan 1996 Sverige, Borås 115 sidor.