Från Fattigsverige till välfärdsstaten - sociala förhållanden och socialpolitik i Sverige under nittonhundratalet

Författare
Åke Elmér
(Åke Elmér.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aldus/Bonnier, Berling 1975 Sverige, Stockholm, Lund 148 sidor. tab.
Aldus 1972 Sverige, Stockholm 144 sidor. diagr., tab.
Aldus, Berling 1969 Sverige, Stockholm, Lund 144 sidor.
Aldus/Bonnier, Berling 1965 Sverige, Stockholm, Lund 144 sidor.
Aldus/Bonnier, Berling 1964 Sverige, Stockholm, Lund 144 sidor.
Aldus/Bonnier, Berling 1963 Sverige, Stockholm, Lund 144 sidor. tab.