Från Gösta Ekman till Gösta Ekman - en bok om Hasse, far och son

Författare
Bengt Forslund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Askild & Kärnekull 1983 Sverige, Stockholm 320 sidor., [32] pl.-bl. 19 cm 91-582-0453-9
Askild & Kärnekull, Norden 1982 Sverige, Stockholm, Malmö 320 sidor., [32] pl.-bl. 22 cm