Från Rörstrand till Emaus - minnesskrift utg. till Emauskyrkans församlings 75-årsjubileum 1956

Författare
Gunnar F. Jonsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Emauskyrkan 1956 Sverige, Stockholm 80 sidor., 2 pl-.bl.