Från Sörgården till Lop-nor - klassiska läseböcker i ny belysning

Författare
(Bo Ollén, red.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson, Fälth 1996 Sverige, Stockholm, Värnamo 269 sidor. ill. 22 cm