Från Sicilien till Rom - kriget i Italien 1943-44

Efter att ha besegrat axelmakterna i Nordafrika tog de allierade språnget över Medelhavet och upp i Europa. De blodiga striderna i Italien blev dock en väldigt dyrbar seger för de allierade, det dåliga vädret och den bergiga terrängen gjorde det lätt för tyskarna att retirera och samtidigt tillfoga angriparna stor skada.

Militärhistorikern Marco Smedberg skildrar några av krigshistoriens namnkunniga personer och avgörande händelser: Kesselring, Patton, Montgomery, landstigningen vid Anzio, slaget vid Monte

Cassino, Mussolinis avrättning och intåget i Rom.

Författare
Marco Smedberg
(Marco Smedberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 2006 Sverige, Stockholm, Finland 392 sidor. ill. 22 cm 978-91-1-301464-7