Från Viby till Hardemo - minnesanteckingar

Författare
Karl Östlund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1960 Sverige, Hardemo 103 sidor. ill.