Från allmänna slakthus till Livsmedelsverket

Författare
Marie-Louise Danielsson-Tham
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2003 Sverige, Uppsala