Från "barn till nya medborgare" till "elever med invandrarbakgrund" - en studie av etnisk mångfald i skolpolitiska dokument

Författare
Sabine Gruber
(Sabine Gruber.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
CEUS 2002 Sverige, Norrköping 1 onlineresurs (25 sidor)
Linköping University Electronic Press 2002 Sverige, Linköping 26
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan