Från bil till buss Appendix - utvärdering av fyra experiment med direktmarknadsföring inom kollektivtrafiken

Författare
Carin Carlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kommunikationsforskningsberedningen (KFB, Centrum för tjänsteforskning, Univ., Fritze 1999 Sverige, Stockholm, Karlstad, Stockholm Ca 120 sidor. med var. pag.