Från bil till buss - utvärdering av fyra experiment med direktmarknadsföring inom kollektivtrafiken

Författare
Carin Carlsson
(Carin Carlsson, Lars Haglund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kommunikationsforskningsberedningen (KFB, Centrum för tjänsteforskning, Univ., Fritze distributör 1999 Sverige, Stockholm, Karlstad, Stockholm 45 sidor. 30 cm
Kommunikationsforskningsberedningen (KFB, Centrum för tjänsteforskning, Univ., Fritze 1999 Sverige, Stockholm, Karlstad, Stockholm Ca 120 sidor. med var. pag.