Samlade skrifter 6 Vol. 1-2, Från brukskontor och timmerskog

Författare
Gustaf Schröder
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Åhlén & Åkerlund 1922 Sverige, Stockholm 2 vol.
Åhlén & Åkerlund 1913 Sverige, Göteborg 288 sidor.