Från (di)vision till verklighet - en pedagogisk studie av en organisatorisk förändringsprocess inom ett statligt verk

Författare
Andreas Backlund
(Andreas Backlund och Ingrid Carell-Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pedagogiska institutionen, Univ. 1999 Sverige, Uppsala 63 sidor. : ill.