Från en utsiktspunkt

Författare
Jeanna Oterdahl
(Jeanna Oterdahl vinjetter av Gunnar Thelander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verbum 1968 Sverige, Stockholm 171 sidor. ill.
Diakonistyr., Tryckmans 1960 Sverige, Stockholm, Stockholm 171 sidor. ill.