Från fäbod till skogstorp - problematiken kring "inkräktningarna" på Hammars allmänning, Trögs härad, Uppsala län och de "olaga" bosättningarna i Lappmarken

Författare
Otto Helander
(Otto Helander, Bo Malmberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1986 Sverige, Grillby 37,59 sidor. : ill.