Från förhandling till avtal - förhandling - medling - konflikt

Författare
Mats Hellberg
(Ms: Mats Hellberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tjänstemännens bildningsverksamhet 1981 Sverige, Stockholm 15 sidor. : ill. 30 cm