Från fattigsverige till valfärdsstaten - sociala förhållanden och socialpolitik i Sverige under nittonhundratalet

Författare
Åke Elmér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aldus, Bonniers 1963 Sverige, Stockholm 144 sidor.