Från grundutbildning till forskarutbildning - med fokus på sjuksköterskans möjligheter till forskarutbildning inom vårdvetenskap

Författare
Kerstin Almqvist
(Författare Kerstin Almqvist)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för vårdlärarutbildning, Göteborgs universitet 1995 Sverige, Göteborg 30 s : ill.