Från herresäten och bondgårdar Saml. 2 - sägner och berättelser

Författare
Eva Wigström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Björck & Börjesson 1909 Sverige, Stockholm 223 sidor.