Från herresäten och bondgårdar Saml. 2 - sägner och berättelser

Författare
Eva Wigström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Björck & Börjesson 1909 Sverige, Stockholm 223 sidor.
Björck & Börjesson, Fahlcrantz 1908-1909 Sverige, Stockholm, Stockholm 2 vol.
Björck & Börjesson 1908 Sverige, Stockholm 301 sidor.
Chelius, Björkman 1899 Sverige, Stockholm, Stockholm 957 sidor.
Chelius 1899-1900 Sverige, Stockholm 957 sidor.