Från jägare till bonde - en utställning om miljö- och levnadsförhållanden hos fångstsamhälle och bondesamhälle

Författare
Kristina Jennbert
(Kristina Jennbert-Spång.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1979 Sverige, Lund 21 sidor.